Worldwide approved quality

Privacy

Deze policy bevat de richtlijnen, die United Petfood Producers, met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Terdonkkaai 16, en met BTW-nummer BE 0415.563.638, hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens op haar website www.unitedpetfood.eu, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en andere relevante wet- en regelgeving. Zij is verwerkingsverantwoordelijke.
Van zodra je onze website bezoekt of beroep doet op onze dienstverlening, deelt u immers bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens met ons.
United Petfood Producers wenst u te vragen deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Download de privacyverklaring